تلفن تماس 031-53513111 و 09132249659

پست الکترونیک info@fscco.ir

ساعت کاری 8:30 تا 15

رنگ و رزین

فن آوران شیمی سپاهان > رنگ و رزین

انسان ها از آغاز آفرینش تحت نفوذ رنگ های اطراف خود بوده اند و این خود دلیلی بر تاثیر مستقیم رنگ ها بر انسان ها است.

رنگ های مختلف و جلب توجه به آن ها نشان دهنده عواطف مختلف انسان ها است.

یکی از مهمترین عوامل موثر در کیفیت رنگ ها استفاده از مواد اولیه مناسب و با کیفیت است. از روغن سویا اپوکسی در گرید های مختلف می توان جهت دیسپرس کردن و پخش شدن یکنواخت رنگدانه ها در رنگ های مختلف به ویژه در صنعت چاپ استفاده نمود. که باعث بالا رفتن کیفیت رنگ می شود