تلفن تماس 031-53292177 و 09132249659

پست الکترونیک info@fscco.ir

ساعت کاری 8 تا 16

گالری

فن آوران شیمی سپاهان > گالری

جشنواره شیخ بهایی

حضور فعال شرکت دانش بنیان فن آوران شیمی سپاهان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست