تلفن تماس 031-53292177

پست الکترونیک info@fscco.ir

ساعت کاری 8 تا 16

دسته: تازه های پژوهشی

پلاستی سایزرهای فتالاتی در تجهیزات پزشکی

مصنوعات پلی وینیل کلراید به طور گسترده در صنایع مختلف مانند رنگ پوشش ها ، فیلیم های PVC تجهیزات پزشکی و بسته بندی صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد. پلاستی سایزر های مختلفی به خصوص فتالات ها برای تولید این مصنوعات استفاده می شود. اخیرا از انواع نرم کننده ها از لحاظ زیست محیطی و […]

بیشتر بخوانید

استخراج و جداسازی رادمین Bبا استفاده از فاز جامد ساخته شده با روغن سویا اپوکسی

جهت استخراج و جداسازی مواد از یکدیگر معمولا از یک فاز جامد استفاده می شود. فاز های جامد مغناطیسی (MSPE)  در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی از روغن سویا اپوکسی جهت ساخت فاز جامد نانو مغناطیس برای استخراج رادامین B  استفاده شده است.از مزیت های این فاز جامد می […]

بیشتر بخوانید

مهاجرت پلاستی سایزرها به شیرهای خوارکی

پلاستی سایزر ها از پرکاربرد ترین مواد افزودنی در تولید مصنوعات پلی وینیل کلراید می باشد. از پلی وینیل کلراید در صنایعی مانند تولید اسباب بازی، بسته بندی صنایع غدایی و دارویی و ساخت تجهیزات پزشکی استفاده می شود. از مهمترین مشکلات این مواد مهاجرت پلاستی سایزر ها به سطح پلیمر میباشد. این مهاجرنت علاوه […]

بیشتر بخوانید

اکسایش الکل ها

اکسایش الکل ها واکنش های اکسایش و کاهش در شیمی آلی تعریف ویژه ای دارد.فرایندی که در آن اتم الکترو نگاتیو مانند هالوژن ها یا اکسیژن به ملکول اضافه شود و یا هیدروژن از ملکول گرفته شود واکنش اکسایش می گویند. بر عکس این واکنش ها حذف اکسیزن از ملکول یا افزودن هیدروژن به ملکول […]

بیشتر بخوانید