تلفن تماس 031-53513111 و 09132249659

پست الکترونیک info@fscco.ir

ساعت کاری 8:30 تا 15

آشنایی با مواد ضد عفونی (۱)

فن آوران شیمی سپاهان > وبلاگ ما > تازه های پژوهشی > آشنایی با مواد ضد عفونی (۱)

الکل (Alcohol)

کلرین یا مواد کلردار (Chlorine and chlorine compounds)

فرم آلدهید (Formaldehyde)

گلوترآلدهید (Glutaraldehyde)

آب اکسیژنه (هیدروژن پراکسید Hydrogen peroxide.)

یدو فرم (Iodophors)

اورتو فتاآلدهید (Ortho-phthalaldehyde (OPA))

پر استیک اسید (Peracetic acid.)

در مورد مراقبت های بهداشتی ، “الکل” به دو ترکیب شیمیایی محلول در آب یعنی “اتیل الکل” و “ایزوپروپیل الکل” می توان اشاره کرد که عموماً از ویژگی های میکروب کش شناسایی می شوند. این الکل ها به سرعت باکتری کشند و همچنین سل ، قارچ کش و ویروس کش هستند اما اسپورهای باکتریایی را از بین نمی برند. فعالیت رده سمی آنها هنگام رقیق شدن زیر ۵۰٪ به شدت کاهش می یابد و غلظت بهینه باکتری کش محلول ۶۰٪ -۹۰٪ در آب است.

الکل ها موجب دفع پروتئین و نایودی باکتری ها و ویروس ها می شوند. انواع میکروارگانیسم ها در دوره های مواجهه بسته به غلظت الکل از ۱۰ – ۱ ثانیه از بین می روند. در بررسی های انجام شده ایزوپروپیل الکل (ایزوپروپانول) کمی باکتری کشنده تر از اتیل الکل برای باکتری برای باکتری ارائوس و اشرشیا کلی بود.

متیل الکل (متانول) ضعیف ترین عمل ضد باکتریایی الکل ها را دارد و بنابراین به ندرت در مراقبت های بهداشتی استفاده می شود.

الکل اتیل ، با غلظت ۸۰-۶۰٪، یک عامل ضد ویروسی قوی است که همه ویروس های لیپوفیلیک (مانند تبخال ، و ویروس آنفلوانزا) و همچنین بسیاری از ویروس های آبگریز مانند آدنو ویروس ، انتروویروس ، رینو ویروس و روتا ویروس ها را غیرفعال می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *